Küldetés

Az olimpia után 2-3 ezer gyerek kezdett el kézilabdázni. Fontos, hogy a sportág méltó pozícióba kerüljön. Ehhez kiváló alapot jelenthet az Akadémia, ahol teljes embereket nevelnek. Olyan fiatalokat, akik a civil életben is megállják a helyüket pályafutásuk után, vagy egy esetleges sérülés esetén.  

Az akadémia nem a játékosok üzleti alapú adásvétele szempontjából jött létre. A szülőknek nem kell fizetni az oktatásért és a válogatott kerettagoknak nem kötelező az akadémiai képzésbe bekapcsolódni.


Célok:

- az egyesületektől független versenyhelyzetben lévő korosztályos képzés kialakítása

- a junioroknál az Akadémia és az egyesületek közötti konszenzusos együttműködéssel a kiemelkedő tehetségek          képzése

- a nemzeti utánpótlásválogatottak vendégül látásával és a helyszínen megvalósuló oktatásával elsőként az országban az    Akadémián megteremteni az azonos elvű szakmai képzést

- játékvezetői továbbképzések, valamint országos és regionális edzőképzések szervezése és lebonyolítása

- a fellendülő sportturizmust kihasználva a nemzetközi kapcsolatrendszerben való jelenlét folyamatos biztosítása

- olyan feltételrendszer kialakítása, amely megfelel a nemzeti válogatottak itt tartózkodásának és edzőtáboroztatásának


A kézilabda, a sporttevékenységen túlmutatva, a nemzeti összetartozás eszméit hirdeti és lehetőséget biztosít a határon belül és kívül élő magyar gyermekek, családok számára a legmagasabb szakmai képzésben való részvételre. Ennek megfelelően kiemelt feladata az iskolai felkészüléshez szükséges szakmai és technikai feltételek biztosítása, beleértve a tehetséges tanulókkal vagy a segítségre szorulókkal történő foglalkozást. Kiemelten fontos az általános műveltség szélesítése, a szabadidő hasznos eltöltésére való ösztönzés, valamint a kézilabda utánpótlásának kiművelése.