Együttműködés a Boglári Kollégiummal


A Nemzeti Kézilabda Akadémia diákjai számára helyet adó létesítmény, a NEKA-lakófalu jelen állás szerint 2016. őszére készül el. A munkálatok befejezéséig a Boglári Kollégium ad otthont a 140 gyermek (70 fiú és 70 lány) számára szerető környezetben, hozzáértő és odaadó munkatársakkal, színvonalas életkörülmények között  A kollégium eddigi jól működő, megszokott normái és szabályai közé nem, vagy csak részben integrálhatók be a gyermekek, mivel speciális elfoglaltságaik lévén a hétköznapjaik eltérnek az átlag diákokétól. A sporttevékenység, amit végeznek, sajátos életvitelt eredményez, amely más szemléletet igényel az oktatás és nevelés területén is. Ez a fennálló helyzet arra ösztönzött minket, hogy új módszereket, cselekvési tervet dolgozzunk ki és a tanulást megcélzó tevékenységeket ezen elgondolás alapján intézményesítsük. 

Az együttélés során a gyermekek megtapasztalhatják a szociális összetartozást és az egymásért való felelősségvállalást, az elfogadást, a megbecsülés fontosságát és ennek az egyénre és közösségre gyakorolt hatását.

A napi felkészülést tekintve az elsődleges szempont a differenciálás.  Ez módszertani értékei mellett magában hordozza a különböző személyiségjegyek és eltérő képességek figyelembe vételét.  A korcsoport sajátossága az is, hogy az eltérő szokások és képességek az önálló munkavégzéstől az egyéni foglalkozásig kiterjedő tanítás-módszertani palettát igényelnek. Ami az egyik gyermeknél sikerre vezet, a másiknál nem alkalmazható.

A NEKA diákjai számára biztosítjuk a lakhatást, az alapellátást és a szociális védőhálót (higiénia, étkezés biztosítása, mentálhigiéniai ellátás).

A hétköznapi feszes tempó és időbeosztás következtében, a követhetőség és számon kérhetőség végett a tanulási rendet órarendi keretek közé foglaltuk (hasonlóképpen, mint az edzések rendje).

A fiúk és a lányok külön csoportot alkotnak és saját csoportvezető tanár felügyeli a mindennapjaikat.

A tanulószobákon kívül más tanulást megcélzó tevékenységeket is alkalmazunk a NEKA tanulók felkészítése érdekében.