24

Meghívó a konferenciára

2020. november 10, kedd 15:18 | Tudományos háttér

Tisztelettel meghívjuk a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia szervezésében megrendezendő IV. Sport és Innováció Nemzetközi Konferenciára.

A magyar és angol nyelvű nemzetközi rendezvény célja, hogy ösztönözzük újabb kreatív ötletek megvalósulását és innovációvá válását. A magyar sportszférában és a világon zajló versenyben, különösen az olimpiai eredményesség fokozásával kapcsolatos feladatokban szélesebb nemzetközi tudományos és szakmai spektrumban szeretnénk lehetőséget biztosítani tapasztalatcserére és tudás-transzferre. A konferencia tárgyalja a sport innovatív társadalmi szerepét, ismerteti a legjobb gyakorlatokat, ajánlásokat tesz, hogy miként kerüljön be az innovatív megközelítés a sportági tervezési metódusba és a megvalósítás gyakorlatába. A konferencián kiemelt hangsúlyt kap a sport életmód, életminőség javító szerepe, a primér prevenció, a teljesítménydiagnosztika, informatika/digitális technika és analitika szerepe a modern sportban. Kiváló előadókkal, izgalmas workshopokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel szeretnénk áttekinteni a sportinnováció teljes spektrumát, és lehetőséget adni a sportszakembereknek nézeteik ütköztetésére. A szervezők várják az innovatív szellemű edzőket, sportszakembereket, de természetesen a nyitott, újításokat kereső testnevelőket és hallgatókat is. Lehetőséget adunk az üzleti élet képviselőivel való találkozásra a kutatóknak és sportszakembereknek határon innen és túlról is. 

A konferenciát megelőző napon fogadja a TE a nemzetközi partneregyetemek képviselőit a hagyományos nemzetközi partnernapon. A megnyitó napján a TE campusán lesznek a programok, a második és harmadik nap Balatonbogláron fogadjuk a résztvevőket a NEKA campusán. A két helyszín között buszt biztosítunk a második nap délelőtt oda, harmadik nap késő délután vissza Budapestre.

ABSZTRAKTOKAT, egy 15 perces magyar vagy angol nyelvű előadáshoz 2020. december 30-ig várunk az international@tf.hucímre. Az előadás nyelvének függvényében az absztraktot, biot és a címet lehetőség szerint mindkét nyelven kérjük. Panel/kerekasztal-beszélgetések témájára és moderátorára javaslatokat fogadunk. Kérjük, az email tárgyában jelölje meg: „Sportinno 4”. Jelentkezésében adja meg az alábbi adatokat:

1.     az előadó teljes neve, mely intézményhez tartozik, email cím

2.     az előadás tervezett címe magyar és angol nyelven

3.     az előadás absztraktja (350 szó) magyar vagy angol nyelven, 3-5 kulcskifejezéssel

4.     szüksége van-e projektorra, internet hozzáférésre

5.     rövid magyar vagy angol nyelvű „bio” (max. 250 szó)

 

Fő témakörök:

A.    a sport innovatív társadalmi szerepe

B.    innovatív sportági tervezés és gyakorlat 

C.    sportági innováció az egészséges életmód és teljesítményfokozás terén

D.    a sportpedagógia és sportpszichológia korszerű módszerei

E.     a döntéstudomány innovatív használata a sportban

F.     edzés, verseny és rehabilitáció-specifikus sporttechnológia

G.    modern rekreációs trendek

H.    informatika (digitális adatátvitel), statisztika és analitika: sporttudomány és teljesítményfejlesztés

I.      modern sportszakember-továbbképzési utak és módszerek

J.      innovatív sportlétesítmény-fejlesztés és a sportesemények biztonságtechnikája

K.    a sportgazdaság fejlődési irányai és hatékony finanszírozási módok a sportban

L.     női vezetők a sportból és a sportban

M.   start up-ok a sportgazdaságban

N.    e-sport

A 2021-es Sportinno 4 konferencia további tematikus fókuszai:

·       Sportturizmus

·       Komplex rehabilitációs szolgáltatások

·       Innovatív kézilabda-edzői módszerek (NEKA Certificate)

·       A labdajátékokkal kapcsolatos fizikai, kognitív készségek és dinamika fejlesztése

·       Sportakadémiák a sportmenedzsment és a közgazdaság nézőpontjából

·       Motiváció a sport és mozgáskultúra területein

·       Analitika a sportpszichológiában 

·       Az edzés és a munka/magánélet egyensúlya a sportakadémiák hatáskörében

·       A női sportolók karrierfejlesztése aktív sporton innen és túl 

·       Self-branding és kommunikáció

·       CSR és egyetemi kapcsolatok

·       Sportdiplomácia

·       Innováció a rekreációban és vizes sportokban

·       A Nemzeti Sportlabor bemutatkozása

 

A konferenciát követően online publikációs lehetőséget kínálunk az előadóknak a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) elektronikus oldalán.

< vissza