27

Az Akadémiáról

A Nemzeti Kézilabda Akadémia hosszú, éveken át tartó előkészítő munka után 2013. július 28-án kezdte meg munkáját Balatonbogláron. Az akadémia létrehozásának ötlete prof. dr. h. c. Mocsai Lajos nevéhez fűződik, aki a sportág iránti elkötelezettségéből kiindulva egy szisztematikusan felépített, a sporttudományokat is csatasorba állító képzési rendszert vizionált. A sporttudományos és szakmai főigazgató elképzelése szerint az akadémián folyó munkát három pillérre – a nemzetközi sporttudományos alapokon nyugvó szakmai munkára, a legmagasabb szintű versenyeztetésre és a személyiségfejlesztésre – helyezték az oktató-nevelő munkában részt vevő szakemberek.
Az intézmény megfelel annak a kritériumrendszernek, melynek alapján akadémiai képzésről beszélhetünk. Ennek a rendszernek összetevői mindenekelőtt a bentlakás lehetősége, a munkára szánható idő kellő mennyisége, az iskola előtti és utáni edzésprogramok tervszerű felépítése, a magas szintű versenyeztetés, amely kiváló pedagogikummal és komoly személyiségfejlesztéssel párosul. A csapatsportok területén működő akadémiák esetében, így a NEKA-n is az egyéni képzéstervnek és a kidolgozott korosztályos edzésterveknek vertikálisan kell kapcsolódniuk egymáshoz, amelyet megbízható oktatási és képzési anyagban rögzítenek a szakemberek.
Az évek során nem csupán a felkészítés módszertana vált egyre kifinomultabbá, hanem az akadémia infrastruktúrája is sokat fejlődött. Ma a NEKA komplexuma magában foglal egy minden igényt kielégítő, modern sportcsarnokot, illetve egy, közvetlenül a Balaton partján fekvő lakófalut. Itt találhatók a kollégiumi épületek, a saját konyhával működő étterem, a konferencia- és rehabilitációs épület, illetve a rekreációs részleg. Ez az infrastruktúra tette lehetővé, hogy a NEKA kibővítse az utánpótlás-nevelésre fókuszáló tevékenységi körét, és fogadhasson hazai és külföldi csapatokat, válogatottakat is, akik felkészülésük helyszínéül választották Balatonboglárt.
A fókusz természetesen továbbra is az akadémiai munkán van: fiú- és leánynövendékeink a serdülő és az ifjúsági bajnokságokban versenyeznek, de indítunk csapatokat fiatalokkal a felnőtt NB I/B mezőnyében is. Növendékeink rendszeresen szerepet kapnak a különböző korosztályos válogatottakban, és 2019 végén felnőtt világbajnokságon is debütált az első NEKA-n nevelkedett játékos, Vámos Petra személyében.

Neveljük közösen
a jövő sportolóit,
építsünk szívből
jövőt!

KÜLDETÉS

A Nemzeti Kézilabda Akadémia hazánkban vezető szerepet kíván betölteni az utánpótlás-nevelésben, és célja az átgondolt, szinergiákra épülő képzési struktúrák alkalmazása. Ehhez szükséges a nemzeti sajátosságaink megértése, a kor modern vívmányainak integrálása és a jövő generáció e szellemben történő felkészítése, képzése.
Talán a világon is egyedülálló a koncepció lényege, mely szerint a kiválasztástól a képzésen át, a fejlődés nyomon követésével, a stratégiai és technológiai rendszerek alkalmazásáig a minőségi képzés folyamata a fő cél. Mindezekkel egy időben a versenyeztetési aktivitás és eredményesség jelentik fejlesztési koncepciónk alappilléreit. A szülők támogató hozzáállása, kiemelkedő képességű edzőink, munkatársaink együttműködése, a fiatalok célirányos áldozatvállalása, töretlen motivációja tette lehetővé, hogy a fejlődés a vártnál gyorsabban valósult meg az elmúlt évek során.
Kiemelten fontos számunkra az iskolai felkészüléshez szükséges szakmai és technikai feltételek biztosítása is, beleértve a tehetséges tanulókkal vagy éppen a segítségre szorulókkal történő foglalkozást. Nem hagyjuk, hogy háttérbe szoruljon az általános műveltség fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltésére való ösztönzés, valamint a kézilabdasport utánpótlásának kiművelése.