14

Mérésmetodikai képzések az akadémiai rendszerben

2023. november 01, szerda 21:16 | Tudományos háttér

Az egységes tesztrendszer célja az objektív adatokon alapuló, sportágspecifikus teljesítménymenedzsment és a gyenge láncszemek felismerése az esetleges további beavatkozás érdekében. A felvett adatok értelmezéséhez bizonyos alapvető fizikai, mechanikai alapismeretek szükségesek, mindemellett az értelmezéshez és az adekvát következtetésekhez további alapvető anatómiai, élettani, sportélettani és biomechanika ismeretekkel kell rendelkezni.

A vizsgálatok az egyén számára a maximális teljesítményelérés folyamatának menedzselésére irányulnak, amely során az egyénre, mint komplex rendszerre tekintünk. Része az antropometriai, élettani, biomechanikai és pszichés háttér. Minden erőnlét-diagnosztikai vizsgálatnak alapvető célja a sportágspecifikus teljesítményt meghatározó képességrendszer megismerése és meghatározása, illetve a sportágspecifikus teljesítményt limitáló gyenge láncszemek (rizikótényezők) kiszűrése. Talán a tájékozódás nehézségének szemléletes példájával tudnánk ezt leírni a legjobban. Amikor először megyünk egy új helyre, akkor előre megnézzük a célállomáshoz vezető útvonalat és memorizáljuk. (Ez megegyezik azzal, hogy rendelkezünk bizonyos tudással az edzés, felkészítés területén, amit megtanultunk pl. az egyetemen.) Ezt követően elindulunk, és haladunk a célunk felé. Viszont nagyon jól tudjuk, hogy egy célhoz több út is vezet, csak van, amelyik lassabb, van, amelyik göröngyösebb (több kihívást jelent), de végül bármelyikre is találunk rá, eljutunk a célhoz.

 

Így van a sport világában is; többféle edzésmódszer ismeretes, többféle megközelítés, amelyekkel végül elérhető ugyanaz a cél. Az is előfordulhat persze, hogy eltévedünk, holott mi abban a tudatban vagyunk, hogy a cél felé tartunk. Egy módon tudunk erről meggyőződni, ha van egy GPS-es eszközünk, amelyen ellenőrizhetjük, hogy hol vagyunk pontosan és merre kell továbbmennünk. Az objektív visszacsatolás kulcsfontosságú. Ez a tájékozódásnál a GPS, a fejlesztésben az objektív felmérés. Ez mutatja meg, hogy a kitűzött cél felé haladunk-e, vagy attól elmaradunk, eltértünk az eredeti útiránytól.
További célként értelmezhető – a megfelelő elemszám elérése esetén – a normatív adattáblák létrehozása. Ahhoz, hogy a kitűzött célok teljesíthetővé váljanak, a kutatásmódszertani elméleti alapokat (általános szabályokat) szükséges megismerni és szem előtt tartani, a teszt megbízhatóságát negatívan befolyásoló tényezőket pedig minimalizálni.

 

A VIZSGÁLAT, MÉRÉS, ADATGYŰJTÉS KIVITELEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Érvényesség (validitás): Az eljárással valóban azt a tulajdonságot, képességet mérjük, amit vizsgálni szeretnénk.

Megbízhatóság (reliabilitás): Adott időintervallumon belül megismételt tesztvételeknél a teszt eredményei nem változnak.

Tárgyilagosság (objektivitás): A teszt eredménye független az értékelő személyétől: két vagy több értékelő által mért eredmény között korreláció van. Ez három szinten valósul meg, az adatfelvétel, az értékelés és az interpretáció során.

 

TÉNYEZŐK, AMELYEK BEFOLYÁSOLHATJÁK A MÉRÉST (A TESZT MEGBÍZHATÓSÁGÁT)

 1. A hőmérséklet, zaj, páratartalom.
 2. A vizsgált személy mennyit aludt a tesztelés előtt.
 3. A vizsgált személy érzelmi állapota.
 4. Gyógyszerek szedése.
 5. Napszak.
 6. A vizsgált személy által megivott kávé mennyisége.
 7. Az étkezéstől eltelt idő.
 8. A mérés környezetének milyensége, minősége.
 9. A vizsgált személy ismerete és tapasztalata a tesztet illetően.
 10.  A mérés pontossága.
 11.  A vizsgálati személy motiváltsága a teszt végrehajtásában.
 12. A megfelelő bemelegítés.
 13.  A tesztelés során jelen lévőszemélyek.
 14.  A vizsgálatot végző személyisége, ismeretei és jártassága.
 15.  Azonos mérőeszköz, beállítások.

 

 

A mérési metodikák standardizálása

Tekintettel arra, hogy az akadémiai gyakorlatban az előzőekben felsorolt körülményeket dominánsan nem lehet egységesíteni, ezért szükséges a mérési metodikák standardizálása, amit az elfogadott tesztrendszer alapján foglalunk össze az alábbiakban.

 

BIOELEKTROMOS IMPEDANCIA MÉRÉS

A módszer elve a test elektromos vezetőképességén alapul. Az eljárás során a műszer mikroáramot áramoltat keresztül a testen, és a test által kifejtett ellenállásból becsüli a különböző frakciókat. A metodika alapja az, hogy a zsírmentes testtömeg vezetőképessége jóval nagyobb, tehát ellenállása kisebb (izom), mint a zsíré.

Protokoll:

- Optimális esetben a testösszetétel-vizsgálat ébredés, székelés, vizelés után, viszont étkezés és jelentős mennyiségű folyadék bevitele előtt történjen.

- Öltözet fiúknál alsónadrág, lányoknál rövid sort és sportmelltartó. A testen elhelyezkedő fémeket le kell venni, és arra is figyelni kell, hogy az egyes melltartókban elhelyezett fém befolyásolja a mérés pontosságát (javasolt a sportmelltartó).

- A vizsgálat megkezdése előtt az érzékelő felületeket fertőtleníteni kell.

- A vizsgálat megkezdése előtt nedves fertőtlenítő törlőkendővel a kéz és talp bőrfelületét meg kell tisztítani, zsírtalanítani és egyben benedvesíteni.

- A vizsgálat során a sportoló karja (felkar, könyök) ne érintkezzen a teste egyéb pontjával.

 

< vissza