18

TOVÁBBKÉPZÉS

A NEKA kiemelt feladatának tekinti a kézilabdasport hazai fejlődésének szolgálatát. Ezért fórumok keretében teret nyit a szakmai párbeszédnek, és a leginkább aktuális témákat napirendre tűzve képzéseket szervez. Miután az akadémia szakmai stábjának felkészültsége kiemelkedő, célunk, hogy tudásuk ne csak a NEKA eredményességét szolgálja, hanem a sportág egészéét.
Változatos tematikákat kínálunk, akár nagyszabású szakmai napok, akár kis csoportos műhelyfoglalkozások keretében. A programok, szakmai anyagok nem kizárólag a kézilabdasport képviselői számára jelenthetnek értéket, hanem más sportágak edzőinek is.